Frezare / Șlefuire

Cutting Optimization Pro permite specificarea unei grosimi care va fi eliminată prin șlefuire. Această operațiune de șlefuire se efectuează după operațiunea de debitare.

În acest caz, utilizatorul vrea să obțină, în urma debitării, o piesă mai mare decât cea finală, pe care apoi să o micșoreze prin frezare.

De exemplu, să presupunem că piesa finală trebuie să aibă dimensiunea 100x200 și că 10 unități trebuie eliminate, de pe fiecare latură, prin frezare, după procesul de optimizare. În acest caz, noua dimensiune a piesei, după optimizare, trebuie să fie 120xx220 (deoarece 10 unități sunt adăugate la fiecare latură). Coloanele care conțin valoarea frezată trebuie să conțină valoarea 10.

polizare

Links

Back to help index

Cutting Optimization pro webpage

Optimal Programs main website